टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 09/07/2018 - 12:43 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावलि २०७४ ७५/७६ 09/07/2018 - 12:41 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावलि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य बिभाजन नियमावलि २०७४ ७४/७५ 09/07/2018 - 12:40 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य बिभाजन नियमावलि २०७४.pdf
कार्यपालिकाको निर्णय वा अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावलि २०७४ ७४/७५ 09/07/2018 - 12:38 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय वा अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावलि २०७४.pdf
कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 09/07/2018 - 12:31 PDF icon कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf

Pages