टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

परियोजना बिशेष साना सिचाई र भकारो सुधार कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धी सुचना

आर्थिक वर्ष: