टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

विद्यालयको नाममा बैङ्क खाता खोल्ने सम्बन्धमा ।