टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयक ७४/७५ 09/07/2018 - 12:30 PDF icon अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयक.pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,२०७४ ७४/७५ 08/28/2018 - 17:34 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,२०७४.pdf
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 08/28/2018 - 17:33 PDF icon गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५ ७४/७५ 08/28/2018 - 17:19 PDF icon टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 08/28/2018 - 17:18 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ .pdf

Pages