टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: dhurba.rai50@gmail.com
फोन नं: ९८५२०७४२२२

उपाध्यक्ष

ईमेल: indrawati.rai6@gmail.com
फोन नं: ९८५२०७४८८८