टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/10/2018 - 21:04 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/10/2018 - 21:02 PDF icon गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ .pdf
टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 08/10/2018 - 21:00 PDF icon टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५..pdf
टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 07/02/2018 - 13:57 PDF icon टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/27/2018 - 12:08 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages