टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

दिपक कुमार खड्का

ईमेल: 
dpkkto@gmail.com
फोन: 
९८०५३३८८२३
Section: 
Information Technnology