टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

बैङ्क खाता खोल्ने सम्बन्धमा

आर्थिक वर्ष:

Documents: