टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

वडा न‍‌ं ६

समावेश गाविस / नगरपालिकाः कोट(५,७-९)

जनसंख्याः १६०७

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) ९.५६

वडा कार्यालयः

वडा अध्यक्षः सूर्यप्रसाद नेपाल

सम्पर्कः ९८४२०४९७२२