टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

वडा न‍‌ं ९

समावेश गाविस / नगरपालिकाः लेखर्क(१-९)

जनसंख्याः २५५६

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) २१.१४

वडा कार्यालयः साविक लेखर्क  गा वि सकाे कार्यालय

वडा अध्यक्षः गणेश कुमार राई

सम्पर्कः ९८६२२९५८९८