टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

वडा न १

समावेश गाविस / नगरपालिकाः तिम्मा(१-९)

जनसंख्याः २५३८

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) ५०.५४

वडा कार्यालयः साविक तिम्मा  गा वि सकाे कार्यालय

वडा अध्यक्षः नर बाहादुर राई

सम्पर्कः ९८०७०५२१४१