टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाइटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

सार्बजनिक सुनुवाई २०७५ जेष्ठ २१ ।