FAQs Complain Problems

निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको सम्बन्धमा

भोजपुर टेम्केमैयुङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष/उधाध्यक्ष/ वडा अध्यक्ष/सदस्य/महिला सदस्य/दलित महिला सदस्य/दलित अल्पसख्यक सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार कायम भएका उम्मेदवारलाई स्थानिय तह निर्वाचन ऐन, २०७६ को दफा को उपदफा (६) र (७) बमोजिम रहेका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको छ

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि