FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको सम्बन्धमा

भोजपुर टेम्केमैयुङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष/उधाध्यक्ष/ वडा अध्यक्ष/सदस्य/महिला सदस्य/दलित महिला सदस्य/दलित अल्पसख्यक सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार कायम भएका उम्मेदवारलाई स्थानिय तह निर्वाचन ऐन, २०७६ को दफा को उपदफा (६) र (७) बमोजिम रहेका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको

दस्तावेज: 

उम्मेदवारहरुको नामावली

भोजपुर जिल्लाको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य / महिला सदस्य/ दलित महिला सदस्य/ दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य पदको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारहरुको लागि दर्ता भएको मनोनयनपत्रहरु मिति २०७९/०१/१५ मा जांच गर्दा कानुन बमोजिम कायम रहेको उम

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सुचना

टेम्केमैयुङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका भोजपुरको विज्ञापन नं.

दस्तावेज: 

टेम्केमैयुङ गाँउपालिकाको सुचना

टेम्केमैयुङ गाँउपालिकाको सुचना

दस्तावेज: 

किसान सुचिकरण सहजकर्ता करार सेवा सम्बन्धि सुचना

किसान सुचिकरण सहजकर्ता करार सेवा सम्बन्धि  टेम्केमैयुङ गाँउपालिका कृषि तथा पशुपंक्षी शाखाको सुचना 

दस्तावेज: 

रोक्का सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुरको अत्यन्त जरुरी सूचना

अरुण-३ जलविधुत विकासको लागि टेम्केमैयुङ गा.पा वडा नं. ३ र ४ को जग्गा रोक्का सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुरको अत्यन्त जरुरी सूचना

टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

विद्यालय कर्मचारी तथा करार कर्मचारीको उमेर हद सम्बन्धमा

विद्यालय कर्मचारी तथा करार कर्मचारीको उमेर हद सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

छोटो सुचीको नामावलि प्रकाशन तथा लिखित परिक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धि सूचना ।

टेम्केमैयङ गाउँपालिकाको विज्ञापन नं. ११/२०७७/७८ पदः हे.अ  विज्ञापन नं. १२/२०७७/७८ पदः हे.अ.व विज्ञापन नं. १३/२०७७/७८ पदः अ.न.मी   विज्ञापन नं. १४/२०७७/७८ पदः सिविआर सहजकर्ता  विज्ञापन नं. १५/२०७७/७८ पदः रिटर्नी स्वंमसेवक तर्फको प्रारम्भिक योग्यताक्रम तथा परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र र सल्लाहाकार समिति भोजपुरको संयुक्त बैठकको निर्णयहरु

जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र र सल्लाहाकार समिति भोजपुरको मिति २०७८/०१/१४ गते वसेको संयुक्त बैठकको निर्णयहरु कार्यान्यवन गर्नु गराउनु हुन सम्पूर्ण टेम्केमैयुङ गाउँपालिका वासीहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

दस्तावेज: 

करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना

करारमा सेवामा कर्मचारी पदपूर्तिसम्बन्धी कोशीपत्र दैनिकमा मिति २०७७/१२/२७ गते प्रकाशित सूचना।

इमेलमार्फत सम्पूर्ण डकुमेन्ट स्क्यान गरि temkemunbhp@gmail.com मा पठाउन सकिनेछ

दरखास्त फारम  तल उपलब्ध गराइएको छ।

 

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना

मिति २०७७/१०/१७ गते प्रकाशित आशयको सूचना।

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

मिति 2077/09/26 मा प्रकाशित सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।

दस्तावेज: 

बोलपत्र आव्हानको सूचना

मिति २०७७/०९/२६ मा प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सूचना।

दस्तावेज: 

कार्यक्रम संचालनका लागि विद्यालय छनौट सम्बन्धमा

शिक्षा शाखाका विभिन्र कार्यक्रम संचालनका लागि विद्यालय छनौट सम्बन्धी सूचना

दरभाउ पत्र स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित आशयको सूचना

पुन: सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

मिति २०७७/०९/१५ गते सौर्य दैनिकमा दोश्रो पटक प्रकाशित औषधी तथा सर्जिकल आइटमको सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना

करारमा सेवामा कर्मचारी पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना

करारमा सेवामा कर्मचारी पदपूर्तिसम्बन्धी सौर्य दैनिकमा मिति २०७७/०८/१६ गते प्रकाशित सूचना।

इमेलमार्फत सम्पूर्ण डकुमेन्ट स्क्यान गरि temkemunbhp@gmail.com मा पठाउन सकिनेछ साथै तलको लिंक क्लिक गरि अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ।

विभिन्न विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना

मिति २०७७/०८/१० मा सौर्य दैनिकमा प्रकाशित  विभिन्न विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना

करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी पुनः सूचना

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्रानुसार स्थानीय तहमा कोभिड -१९ अस्थायी अस्पताल संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७७ बमोजिम यस गाउँपालिकामा संचालन हुन लागेको ५ शैयाको अस्पतालको लागि संक्षिप्त विधिबाट करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी दोश्रो पटकको  सूचना। साथमा दरखास्त फारम समेत संलग्न

दस्तावेज: 

दरभाउ पत्र स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना

मिति २०७७/०६/१८ मा बेतना राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित रसायनिक मल खरिद, ढुवानी तथा वितरण सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतको आशयको सूचना

दस्तावेज: 

विभिन्न सडक निर्माण तथा मर्मतका विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना

मिति २०७७/०६/२७ गते सौर्य दैनिकमा प्रकाशित यस गा.पा. को विभिन्न सडक निर्माण तथा मर्मतको बोलपत्र आव्हानको सूचना।

विभिन्न बोलपत्र आव्हानको सूचना

यस गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका CGI Sheet तथा heavy coated 10swg GI wire mesh net & OPC Cement खरिदको मिति २०७७/०६/२१ गते नागरिक दैनिकमा प्रकाशित विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना।

करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्रानुसार स्थानीय तहमा कोभिड -१९ अस्थायी अस्पताल संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७७ बमोजिम यस गाउँपालिकामा संचालन हुन लागेको ५ शैयाको अस्पतालको लागि संक्षिप्त विधिबाट करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना। साथमा दरखास्त फारम समेत संलग्न गरिएको छ।

दस्तावेज: 

स्थानीय तहको मोबाइल एप्लिकेसन सम्बन्धमा

 संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय/PLGSP को सहयोगमा सूचना प्रविधि विभागबाट स्थानीय तहहरुको लागि बनाइएको Mobile App देहायको ठेगानामा उपलब्ध रहेको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

नदिजन्य पदार्थको विक्री मूल्य असुली सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको आशयको सूचना

गिटी, ढुंगा, वालुवा संकलन तथा विक्रि गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना

दस्तावेज: 

मौजुदा सुचिमा दर्ता गराउने बारेको सूचना

यस गाउँपालिकाको लागि आ.व. २०७७/०७८ को लागि आवश्यक पर्ने सामग्री तथा सेवा खरिदको लागि मौजुदा सुचि मा दर्ता गराउने बारे सूचना।

दस्तावेज: 

सामुदायिक विद्यालय धेराबारा का निम्ति साम्रगि खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

राजधानि दैनिकमा अश्विन ७ गते प्रकाशित सामुदायिक विद्यालय धेराबारा का निम्ति साम्रगि खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना । बिस्तृत जानकारीको लागी www.bolpatra.gov.np/egp तथा हाम्रो website http://www.tyamkem

INVITATION FOR BIDS

दस्तावेज: 

अन्नपूर्ण स्वास्थ्य चौकी, अन्नपूर्णमा परिक्षण (Test) प्रयोगशाला (Lab) सेवा उद्धघाटन भएको सुचना !!!

अन्नपूर्ण स्वास्थ्य चौकी, अन्नपूर्णमा बिभिन्न ४१ प्रकारका परिक्षण (Test) गरिने गरी आजै बाट प्रयोगशाला (Lab) सेवा उद्धघाटन भएको जानकारी गराइन्छ । कार्यक्रमको उद्धघाटन गाउँपालिका अध्क्षय धुर्वराज राई द्वारा उद्धघाटन गरिएको हो । कार्यक्रममा वडा न ३ का वडाध्क्षय पुर्ण प्रसाद राई, स्वास्थ्य स‌योजक दान

टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको प्रथम चौमासीकको सार्बजनिक सुनुवाई सम्बन्धि सुचना

टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको आ ब २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक पश्चातको प्रथम सार्बजनिक सुनुवाई देहायको मिति, स्थान र समयमा हुने भएकोले सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुमा उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुराेध गरिन्छ ।

विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव माग गरिएको सूचना

सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव माग गरिएको सूचना
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण
कमलादी, काठमाण्डौ
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७५/०९/०१ )

टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको दोस्रो सार्बजनिक सुनुवाई सम्बन्धि सुचना

टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको सार्बजनिक सुनुवाई देहायको मिति, स्थान र समयमा हुने भएकोले सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुमा उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुराेध गरिन्छ ।

मितिः २०७५ असार २३ गते शनिबार

स्थानः टेम्केमैयुङ गाउँपालिका वडा न ४ नागिको सभाहल

समयः दिनकाे १० बजेबाट

सार्बजनिक सुनुवाई सम्बन्धि सुचना

टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको सार्बजनिक सुनुवाई देहायको मिति, स्थान र समयमा हुने भएकोले सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुमा उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुराेध गरिन्छ ।

मितिः २०७५ जेष्ठ २१ गते साेमबार

स्थानः टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको सभाहल

समयः दिनकाे १० बजेबाट