FAQs Complain Problems

दरभाउ पत्र स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना

मिति २०७७/०६/१८ मा बेतना राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित रसायनिक मल खरिद, ढुवानी तथा वितरण सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतको आशयको सूचना

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि