FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रणजित आङबुहाङ्ग लिम्बु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८४३६७५०४५
दान प्रसाद राई स्वास्थ्य सयोजक 9852052433
दान बा अधिकारी अधिकृत छैटौँ पशु शाखा ९८५२०५२५२३
राम कुमार तामाङ्ग इन्जिनियर (छैटाैँ) 9841982509
राम कुमार चौधरी सि.अ.हे.ब. स्वास्थ्य शाखा
तारा पौडेल रोजगार स‌‍योजक (शाखा अधिकृत) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम poudelt222@gmail.com ९८४२३१४०२४
अर्जुनज‌ंग बस्नेत लेखापाल (पाचौँ) लेखा शाखा 9842593144
राजन ढकाल प्रा.स. सहायक पाँचौ शिक्षा शाखा rdhakal724@gmail.com ९८६१२४९६३४
मन्दिप राई सव इन्जिनियर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम mandeepbantawarai@gmail.com ९८४२७४३१६७
धिराज बस्नेत सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि ito.temkemaiyungmun@gmail.com 9852052995
जितेन्द्र अधिकारी अ.स.इ. adhikarij57@gmail.com ९८४२०९९५१७
गणेश प्रसाद धिमाल सहायक पाँचौ प्रशासन शाखा dhimalganesh011@gamil.com ९८६२३२८१७१
सन्ध्या राई सहायक पाँचौ एमआईएस अपरेटर raisandhya034@gmail.com ९८१३३३७७९१
निर्मला भण्डारी खा.पा.स.टे. चौथो प्राविधिक शाखा
लिला प्रसाद पराजुली खरिदार प्रशासन lilaparajuli100@gmail.com ९८४२०८४६००
अर्जुन चौलागाई अ.स.इ. भुकम्प प्राविधिक ९८२३५१०८३८
शिवजी राई अ.स.इ. प्राविधिक शाखा ९८१६३९०२३७
युवराज राई अ.स.इ. ९८०८७५०९४३
तारा राई सामाजीक परिचालक ९८०५३५९६५१
राजन गिरी कार्यलय सहयोगी प्रशासन शाखा
बुद्धे राई कार्यलय सहयोगी पशु शाखा
हर्क बहादुर अधिकारी कार्यलय सहयोगी प्रशासन शाखा
बिष्णु कुमार राई कार्यलय सहयोगी प्रशासन शाखा