FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रमेश कुमार शाह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत shahramesh072@gmail.com ९८२२५७३६६५
रणजित आङबुहाङ्ग लिम्बु अधिकृत छैटौँ ९८४३६७५०४५
दान प्रसाद राई स्वास्थ्य सयोजक 9852052433
दान बा अधिकारी अधिकृत छैटौँ पशु शाखा ९८५२०५२५२३
राम कुमार तामाङ्ग इन्जिनियर (छैटाैँ) 9841982509
राम कुमार चौधरी सि.अ.हे.ब. स्वास्थ्य शाखा
तारा पौडेल रोजगार स‌‍योजक (शाखा अधिकृत) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम poudelt222@gmail.com ९८४२३१४०२४
धाताराम श्रेष्ठ ना.सु प्रशासन stha.dhrj@gmail.com ९८४१७००१७९/ ९८११०५२४८५
रोशन खनाल कम्पूटर अपरेटर (पाचौँ) प्राविधिक शाखा 9852084500
अर्जुनज‌ंग बस्नेत लेखापाल (पाचौँ) लेखा शाखा 9842593144
राजन ढकाल प्रा.स. सहायक पाँचौ शिक्षा शाखा rdhakal724@gmail.com ९८६१२४९६३४
मनोज दाहाल सहायक पाँचौ प्रशासन शाखा manoz.dahal07@gmail.com ९८४२२५०४५६
बिनोद तामाङ्ग स.ई. सहायक पाचौ प्राविधिक शाखा
सुजता श्रेष्ठ स.ई. सहायक पाचौ प्राविधिक शाखा
जितेन्द्र अधिकारी अ.स.इ. adhikarij57@gmail.com ९८४२०९९५१७
निर्मला भण्डारी खा.पा.स.टे. चौथो प्राविधिक शाखा
लिला प्रसाद पराजुली खरिदार प्रशासन lilaparajuli100@gmail.com ९८४२०८४६००
अर्जुन चौलागाई अ.स.इ. भुकम्प प्राविधिक ९८२३५१०८३८
शिवजी राई अ.स.इ. प्राविधिक शाखा ९८१६३९०२३७
युवराज राई अ.स.इ. ९८०८७५०९४३
तारा राई सामाजीक परिचालक ९८०५३५९६५१
राजन गिरी कार्यलय सहयोगी प्रशासन शाखा
बुद्धे राई कार्यलय सहयोगी पशु शाखा
हर्क बहादुर अधिकारी कार्यलय सहयोगी प्रशासन शाखा
बिष्णु कुमार राई कार्यलय सहयोगी प्रशासन शाखा
नागेश्वर चौधरी सवारी चालक सवारी शाखा
निरब गिरी कार्यलय सहयोगी प्रशासन शाखा
सुवास गिरी कार्यलय सहयोगी