FAQs Complain Problems

वडा नं. २

समावेश गाविस‌ ‌‍             छिनामखु(१-९)

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)      ३२.९५

वडा कार्यालयः साविक छिनामखु गा वि स काे कार्यालय

वडा अध्यक्षः रत्नराज राई

 

 

Population: 
२३२४
Ward Contact Number: 
९८१९३७६७४०

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

९८१९३७६७४०

गाउँकार्यपालिका सदस्य

९८१९३८९३२३

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सचिव