FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 09/27/2018 - 14:43 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
समपुरक कोष सञ्चालन तथा व्यावस्थापन कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 09/07/2018 - 12:48 PDF icon समपुरक कोष सञ्चालन तथा व्यावस्थापन कार्यविधि २०७५ .pdf
गाउँपालिकाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 09/07/2018 - 12:47 PDF icon गाउँपालिकाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७४/७५ 09/07/2018 - 12:46 PDF icon गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४.pdf
गाउँपालिका गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना २०७५ ७४/७५ 09/07/2018 - 12:45 PDF icon गाउँपालिका गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना २०७५.pdf