FAQs Complain Problems

वडा न‌ं. १ (तिम्मा)

समावेश गाविस / नगरपालिकाः तिम्मा(१-९)

जनसंख्याः २०५१

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) ५०.५४

वडा कार्यालयः साविक तिम्मा  गा वि सकाे कार्यालय

वडा अध्यक्षः नर बाहादुर राई

 

Population: 
२०५१
Ward Contact Number: 
सम्पर्कः ९८०७०५२१४१

जन प्रतिनिधि

Loading...

वडा अध्यक्ष

९८०७०५२१४१

वडा सदस्य

९८११०३०३१६

वडा सदस्य

९८१६३०९८८२

वडा सदस्य

९८२९३२५५७८

वडा सदस्य

९८२४३०००५४

वडा सचिव

9866468377