FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

विद्युतिय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

यस गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट मिति २०७८/०४/२७ गतेको कोशी पत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित  सूचना अनुसार टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा सडक  निर्माण कार्यको विद्युतीय बोलपत्रमा निर्धारित समयभित्र दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरुको मूल्याङ्कन समितिको मिति २०७

दस्तावेज: