FAQs Complain Problems

वडा न‌ं. १

समावेश गाविस / नगरपालिकाः तिम्मा(१-९)

जनसंख्याः २५३८

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) ५०.५४

वडा कार्यालयः साविक तिम्मा  गा वि सकाे कार्यालय

वडा अध्यक्षः नर बाहादुर राई

 

Ward Contact Number: 
सम्पर्कः ९८०७०५२१४१

जन प्रतिनिधि

Loading...

वडा अध्यक्ष

९८०७०५२१४१

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सचिव

९८६२२९६४३५