FAQs Complain Problems

शुभकामना !!!

Read More

हाम्रो कार्यालय

Read More

मैयुङ डाडाँमा देखिएको हिउँको दृश्य

Read More

घुम्नै पर्ने मैयुङमा रहेको हासँ पोखरी

Read More

घुम्नै पर्ने मैयुङमा रहेको हासँ पोखरी

Read More

सूचना तथा समाचार

  • मिति: 09/08/2020 - 11:41
     संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय/PLGSP को सहयोगमा सूचना प्रविधि विभागबाट स्थानीय तहहरुको लागि बनाइएको Mobile App देहायको ठेगानामा उपलब्ध रहेको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ । https://...

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Phone:
९८२२५७३६६५
कम्पूटर अपरेटर (पाचौँ)
Phone:
9852084500

जानकारी